РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА
ПО ПРОГРАМИТЕ НА ФОНДАЦИЯ "БИСТРА И ГАЛИНА"
ПРЕЗ 2000г.

Въпреки че Фондацията е все още млада, за периода юли 1999 г. - декември 2000 г. екипът и вече осъществи редица прояви:

Програма "Талантливите деца на Русе" - обща дарена сума 10 450 лв.

Музиканти стипендианти на Фондацията

Художници стипендианти

Стипендианти област "Наука и Техника"

Програма "Семейството на добрите хора" - обща дарена сума 39 930 лв.

Програма "Институционално изграждане и администриране на Фондацията"

Програма "Партньорство" - обща дарена сума 15 775 лв.

"Отворена програма" - обща дарена сума 5 606 лв.