ДРУГИТЕ ЗА НАС

Учениците и учителите от Средно професионално техническо училище по машиностроене Атанас Цонев Буров - Русе изразяваме своята най-сърдечна благодарност на ФОНДАЦИЯ “БИСТРА И ГАЛИНА” за изключителното внимание, подкрепа и акуратност при реализиране на идеята за интегрирано обучение в училището ни.
Господин Бърдаров,
Приемете най-искрените благодарности от социалните работници и ръководството на Общинската служба за социално подпомагане - Русе за проявеното разбиране и финансиране на предложения от нас проект за подпомагане на деца (ученици) в неравностойно социално положение, в неговата първа част.
Колективът и ръководството на СДГ “Зора” - гр. Русе изказва своята специална благодарност към всички спомоществователи и персонално към Фондация “Бистра и Галина”.
Господин Бърдаров,
Ние, децата от ОУ ”Ангел Кънчев”, сме благодарни за това, че се погрижихте за нас през месеците март, април, май 2000 година ...