ЦЕЛИ И МИСИЯ

Мисията на фондация “Бистра и Галина” се състои в осъществяване на дейности, целящи създаването на условия за изграждане на духовно развити и културни личности, насърчаване на творческото и градивно начало у човека, съдействие за по-нататъшното развитие на културното общуване между хората.

Предвид това поставените цели са:

  1. Подпомагане образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи деца и способни млади хора от гр. Русе и региона.
  2. Подобряване условията на живот, образование и възпитание на деца- естествени и социални сираци.
  3. Организиране на благотворителни кампании и реализиране на проекти насочени към подпомагане на деца в неравностойно социално положение и такива със специални нужди.
  4. Осъществяване на дейности за популяризиране и опазване на културното наследство на гр. Русе.
  5. Като приоритет за 2000 г. - възможност за кандидатстване с устойчиви програми пред големи международни донори.