10 ГОДИНИ ФОНДАЦИЯ "БИСТРА И ГАЛИНА"

“Мисията на фондация “Бистра и Галина” се състои в осъществяване на дейности, целящи създаване на условия за изграждане на духовно развити и културни личности, насърчаване на творческото и градивно начало у човека, съдействие за по-нататъшното развитие на културното общуване между хората. Предвид това, поставената цел е подпомагане образованието, професионалното обучение и творческото развитие на талантливи деца и способни млади хора от Русе и региона...” Преди десет години на 10 юли 1998г. това беше основанието да поставим началото на една дейност, за която отдавна имахме психическа нагласа, но чиято реализация стана възможна едва след построяването на едноименния хотел. Десет години не са дълъг период, но цифрите илюстриращи свършеното, могат сами да покажат мащаба на действие на една млада структура. Двеста осемдесет и осем фирми, организации и 112 индивидуални дарители повярвaха в нас и дадоха своя принос за осъществяването на общите идеи. Тук не трябва да бъдат забравени ентусиазмът на ученици и учители от 28 училища на Русенска област. Резултатът са дарени средства основната част, от които са предоставени от хотел „Бистра и Галина“, разпределени в рамките на програмите на Фондацията: “Талантливите деца на Русе”, “Семейството на добрите хора”, “Партньорство”, “Отворена програма”. Гордост за фондация “Бистра и Галина” и за Русе са лауреатите на национални и международни награди и удостоените с годишни стипендии. 2001 година За първи път в 56-годишната история на UNESCO, България става носител на най-високото отличие, давано за изключителни постижения в сферата на образованието и иновациите – медалът “Ян Амос Коменски”.

Датата е 6 септември 2001г. Женева, Швейцария. Тази толкова престижна награда идва именно в Русе – в Средно професионално техническо училище по машиностроене “Атанас Буров”. Медалът се присъжда за съвместния проект на Министерство на Образованието и Науката (МОН) – България в лицето на техникума и фондация “Бистра и Галина” за интегрирано обучение на деца със специални нужди. Той е връчен по време на четиридесет и шестата Международна конференция по образование на ЮНЕСКО, състояла се в Женева, Швейцария в периода 5-8 септември 2001 г. Форумът е на тема “Образование за всички, да се научим да живеем заедно: съдържание и стратегии – проблеми и решения”. Присъстват 80 министри на образованието, около 800 учители и делегати от 180 страни. Началникът на Образователния сектор на ЮНЕСКО – Джон Даниел и президентът на Международното бюро по образование Пиетер де Мейер връчват наградите на общо осем лауреата от целия свят – пет индивидуални и три групови отличия, между които проектът на Министерството на образованието и науката – България в лицето на СПТУМ “Атанас Буров” и фондация “Бистра и Галина”.

През 2001г. бяха връчени наградите на “Дарик радио” за икономика. Фондацията бе отличена за инвестиция с най-значим социален ефект. В книгата “Партньори за местно развитие - Успешни практики в България”, издание на Фондация за реформа в местното самоуправление и фондация “Старт за ефективни граждански алтернативи” (2001г.), за регион Русе е представена Фондация “Бистра и Галина” с две свои инициативи “Бъдеще за децата” и “Семейството на добрите хора”. Годините 2000 и 2001г. преминаха под знака на доставяне на хуманитарни помощи, съвместно с холандската организация “Stichting Dialysehulp Buitenland” на стойност 88 600 лв., разпределени в 24 организации, училища, болници, домове за деца без родителска грижа. 2002 година Едно от най-важните събития в периода 7-9 март 2002 г. в Русе бе провеждането на Национално съвещание на координаторите на училищата, асоциирани към ЮНЕСКО в България, организирано от МОН. Присъстваха представители на 56-те училища, работещи в системата на международната организация. В програмата на съвещанието бе включено представяне дейностите по проектите: “Личността в гражданското общество - конфликти и общуване”; “Култура на семейството - мостове между поколенията”; Екологичен проект по програмата “Сократ” на Електротехникум - Русе. Бе организирана Кръгла маса - “Ролята на асоциираните към ЮНЕСКО училища за подобряване на образованието”. Тържествен концерт в рамките на съвещанието бе организиран от стипендианти на Фондацията, която бе домакин и спонсор на форума.

От 16-22 май 2002 г. бе организиран Международен летен лагер “Изкуството да общуваме и творим” в системата на европейските училища, асоциирани към ЮНЕСКО с участници от 24 страни. Дискусионният форум включваше работа в 4 ученически и 2 учителски ателиета, посещения на езикови училища с практически занятия, изследване и разработка на профили и модели, създаване на Internet дискусионни тематични клубове. Място на провеждане бе региона на Русе с пътуващи сесии за посещения в училища в Русе, Шумен, Габрово и Велико Търново. Събитието се проведе под егидата на ЮНЕСКО - Париж и се организира от МОН и Училищна Асоциация - Сейдж в партньорство и с финансовото участие на Фондация “Бистра и Галина”, Община Русе и Свободна безмитна зона - Русе. На територията на Хотела бе създаден пресцентър на мероприятието. През лятото на 2002 г. се реализира проектът Класни стаи през граници (Classrooms across borders – CAB), финансиран от Швейцария чрез Пакта за стабилност на Съвета на Европа с главен координатор г-жа Йорданка Ненова, председател на Училищната Асоциация за Глобално Образование (УАГО) SAGE и член на управителния съвет на Фондация „Бистра и Галина”. Състоя се третият летен фестивал SEE*JOY в Смолян за страните от Югоизточна Европа. Ученици от 12 страни, Албания, България, Румъния, Украйна, Македония, Словения, Хърватска, бивша Югославия, Гърция, Турция, Босна и Херцеговина, Република Косово се събраха заедно за 10 дни, за да споделят мотивацията си за работа в областта на гражданското образование и глобалните човешки ценности.

Партньор на СЕЙДЖ бе екипът от експерти на фондация „Бистра и Галина” 2003 година В третия международен форум за ученици и учители “Изкуството да творим заедно”, Пампорово 9 – 17 юли 2003г., Фондацията финансира участието на двама от изявените си стипендианти - Александра Габровска, ученичка 11 клас в СУИ “Проф. В. Стоянов” и Момчил Кюркчиев, ученик 12 кл. в АГ “Гео Милев”. Събитието протече под мотото “Да се учим на толерантност и партньорство” с представители от 12 страни. То се организира от Българскатата национална комисия за ЮНЕСКО, МОН, УАГО “СЕЙДЖ” - Русе и Фондация “Бистра и Галина” като част от отбелязването на Световното десетилетие за Култура на мира и ненасилие върху децата на света 2001-2010, обявено от ООН и 50 години от създаването на мрежата на асоциираните към ЮНЕСКО училища. Александра и Момчил бяха включени в ученически работни ателиета “Изобразително изкуство” и “Дизайн” като представители на Фондацията. Съвместна инициатива на УАГО “СЕЙДЖ”, Фондация “Бистра и Галина”, Община Русе, Училищен инспекторат Русе, Център за психично здраве и клуб “Отворено общество” бе проект “Средище за образование в демократично гражданство - Сексагинта Приста”. Идеята на проекта бе да предостави възможности на младите хора да задоволят своите нужди от обучение чрез достъп до качествено образование и програми за изграждане на жизнени умения.

Домакин на провежданите срещи бе хотел “Бистра и Галина”. 2004 година Фондация “Бистра и Галина” бе партньор в проекта на УАГО SAGE – „Училища на 21 век без насилие” за обучение на учители и ръководители на дискусионни клубове, чиято дейност е създаване на училищни инициативи за предотвратяване на насилието. Тя финансира издаването на Европейска харта за ненасилие в училище, която да бъде разпространена в учебните заведения. Идеята за създаване и оборудване на „Кухня за занимателна терапия по готварство за деца и младежи със специални нужди” на Фондация „Бистра и Галина” бе споделена от Ротари клуб - Русе. Общата концепцията бе представена пред Ротари клуб - Ридеркерк, Холандия, където получи одобрение и така бе решено клубовете да кандидатстват пред Фондация „Ротари Интернешънъл”, Еванстън, САЩ за финансиране по програмата й „Matching grant”. Условията на „Ротари Интернешънъл” изискват най-малко два Ротари клуба да участват съвместно в даден проект, както с ангажименти за неговото изпълнение, така и с финансово участие. От името на Русенският клуб г-н Страшимир Бърдаров внесе 382 щатски долара, а Ротари клуб - Ридеркерк, Холандия – 5 000 евро, за което дължим специална благодарност на неговия председател г-н Кор Дюермаер. Разработката кандидатства по програмата и получи допълнителна подкрепа от “Фондация Ротари” в размер на 3 032 долара. Така общата сума за изпълнение на инициативата стана 15 034 лв. С практическата реализация на кухнята се зае Фондация „Бистра и Галина”, която покани за свой партньор Русенската католическа организация „Каритас”, с която ни свързва дългогодишно успешно сърудничество. База, където да се разположи оборудвнето, стана Дневен център „Милосърдие” - Каритас. Двете нестопански организации се заеха с основния ремонт на избраното помещение, с неговото обзавеждане и оборудване с всички необходими за целта уреди.

Успоредно с това екипът на Дневният център се ангажира с избора на младежите със специални нужди, които да участват в терапията. Всички те бяха подбрани след провеждане на анкети с тях и семействата им и след извършени индивидуални прегледи и консултации от медицинските специалисти на Центъра – психотерапевт, кинезитерапевт и логопед. “Кухнята за занимателна терапия по готварство” бе официално открита на 31 май 2004 г. Целогодишната издръжка на изградената база се пое от Русенската католическа организация „Каритас”. Специализираният кабинет за диагностика и рехабилитация на дисфагии бе създаден като продължение на проекта „Кухня за занимателна терапия по готварство”, екипите на Фондация „Бистра и Галина” и Русенската католическа организация „Каритас”. Направено проучване показа, че в града има немалък брой деца, страдащи от дисфагии, чийто родители се опитват сами да се справят с болестта, тъй като няма специализирано място, където да потърсят помощ. Болните от дисфагии изпитват сериозни затруднения при преглъщане, дъвчене и хранене и за тях се изискват непрекъснати грижи на квалифициран възрастен човек. До момента, в Русе нямаше кабинет, където специалисти да провеждат консултации и лечение на децата, както и обучение на родителите им по този специфичен проблем. Именно това беше причината двете нестопански организации да се заемат със създаването на такъв единствен по рода си за града кабинет.

Екипът на Дневен център „Милосърдие” - Каритас проведе множество анкети с болните деца и техните семейства за проучване на статуса и конкретните потребности. Фондацията заплати изработката на специализирано оборудване, направено по поръчка за кабинета. Кабинетът започна работа на 24 ноември 2004г. в Дневен център „Милосърдие” - Каритас. Благодарение на неговите услуги досега е решен болезненият проблем на повече от 10 деца с гълтателни проблеми на възраст от 7 до 14 години. Ценността на придобивката за града ни според логопеда г-жа Алис Муртезова, е че ще може да се извършва ранна диагностика на болестта и ще се предлага ефективна професионална помощ навреме и на място, тъй като е доказано, че след 14-годишна възраст дисфагията е нелечима. 2005 година Под мотото “Да се учим на толерантност и партньорство” от 9-17 юли 2005 г. в Трявна се проведе четвърто международно издание на форума “Изкуството на Синергията IV” на УАГО SAGE като част от чествуването на Декадата на Обединените нации за култура на мира и ненасилие върху децата по света 2001-2010, Световната Декада на Образование за устойчиво развитие 2005-2015, Програмата Образование за човешки права на ООН, Европейската година за демократично гражданство 2005 и приоритетната Програма на ЮНЕСКО 2005-2015 за популяризиране принципите на демокрацията, сътрудничеството и мира, базирани на човешките права. Участието, както и дейностите в това международно издание на форума за ученици и учители бяха насочени към изучаване на толерантността и партньорството чрез изкуството на ЮНЕСКО синергията. Лятната академия „Да се учим на толерантност и партньорство” се проведе в рамките на проекта „Изкуството на Синергията” за асоциирани към ЮНЕСКО училища, както и заинтересовани партньорски училищни мрежи от Европа и Арабския регион. Стремежът бе да се включат и ангажират ученици и учители от асоциираните към ЮНЕСКО училища в осемдневни дейности, където в работни сесии на международни екипи участниците изучават толерантност и партньорство чрез изкуство, спорт и забавление. В проекта взеха участие общо 89 учители и ученици от 16 страни. Фондацията заплати таксите за участие на представителите от Русе - г-жа Веселина Обрешкова и Деница Ганчева 11 клас от СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”. За ознаменуване Деня на славянската писменост и култура – 24 май, Фондация „Бистра и Галина”, съвместно с Ротари клуб – Русе откриха благотворителна изложба под надслов „Асоциация за буквите”. Идеята за нея идва от пет художнички в 9 клас на НУИ ”Проф. Веселин Стоянов”, които решават да нарисуват 30 картини, всяка от които да изобразява по една буква от българската азбука чрез предизвикани чувства и настроения.Проектът им кандидатства и бе одобрен в „Отворената програма” на Фондацията още през месец март и така организацията финансира закупуването на всички необходими материали за рисуване. Наджин Расимова, Александрина Тозева, Елица Бъчварова, Ирена Игнатова и Ирина Иванова имаха творческата задача да нарисуват по 6 картини, в които да покажат своето виждане за съответната буква и асоциацията, която предизвиква.

Освен оригиналната идея за този интересен проект, момичетата единодушно решиха, че изложбата им ще бъде с благотворителна цел и всички събрани средства от продажбата на произведенията им ще бъдат оползотворени за закупуване на помощни средства и материали за рисуване за учениците от паралелки „Изобразително изкуство” от тяхното училище. Домакини на изложбата бяха собствениците на галерия „Грифон” - Даниела и Пламен Минчеви, които за пореден път подкрепиха инициативите на Фондацията. 2005-та бе обявена от Съвета на Европа за Година на демократичното гражданство чрез образование, целта на която бе да се привлече вниманието към ключовата роля на образованието в укрепването на демократичната култура. Участието в честванията на УАГО “СЕЙДЖ” бе отбелязано със система от мероприятия между които и издаването на сборник с добри практики “Модел на училище за демократично гражданство” - Урок по гражданство 2. Програма “Партньорство” на Фондацията бе отразена в авторитетното печатно издание, разпространено в редица европейски страни. Дарителският модел за изграждане на организацията ни през същата година стана неразривна част от учебник “Връзки с обществеността” с автор доц. д-р Рада Кършакова В рамките на изпълнението на конкретните дейности, ключовите въпроси, на които се обърна специално внимание в рамките на Годината, бе разработване на политики и учебни програми. 2006 година Проектът „Интегрирано обучение на деца със специални нужди” бе създаден с цел запълване на ниша в осъществяването на социалната рехабилитация, чрез предоставяне алтернатива на изолацията на деца със специални нужди на възраст от 7 до 14 години при получаване на начално и основно образование. Финансирането бе осъществено със съдействието на дипломатическите мисии на страните от ЕС в Страсбург – Франция, благодарение на г-жа Любов Драганова, секретар на българската мисия в Съвета на Европа и член на управителния съвет на Фондация “Бистра и Галина”.

Партньор на Фондация “Бистра и Галина” бе ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, което е и основна базова единица за оборудването на кабинета. Децата със специални нужди, участващи в проекта бяха подбрани след провеждане на анкети с тях и семействата им, както и след проведени индивидуални прегледи и консултации с психотерапевт, кинезитерапевт и логопед. 2007 година В памет на починалия същата година Страшимир Бърдаров – неговата съпруга Здравка Бърдарова изпълни обещанието на семейството, че Фондацията ще спонсорира направата на макет на известното Доходно здание в Русе – драматичния театър „Сава Огнянов”. През 2007 година този макет вече е част от изложбата „България на длан” и заедно с много други емблематични за страната обекти се намира в постоянната изложбена зала на експозицията „България на длан” в културния център „Красно село” в София. Заедно с най-новия макет на драма­тичния театър „Сава Огнянов” туристите могат да разгледат в експозицията и тези на покрития мост на уста Колю Фичето в Ловеч, Руската църква в град Шипка и Панагюрското златно съкровище. Така „България на длан” вече оживява с всички свои макети, които показват най-забележителните български паметници: Рилският манастир, Античният театър в Пловдив, средновековната крепост в Търновград, храм-паметникът „Александър Невски”, град Копривщица, Катедралният храм във Варна, корабът „Радецки”, Националната художествена галерия, Паметникът на свободата на връх Шипка, Народният театър в София, Мадарският конник... Фондацията отново е партньор на SAGE с главен координатор г-жа Йорданка Ненова в осъществяването на 3-годишната инициатива “Европейски партньорства за безопасни училища” (2007-2009 г.). Основна цел на проекта е изработване на модели за добри практики, т.е. дейности, методи и инструменти в подкрепа на прилагането на Хартата за безопастност в училищната среда. Аспектите на дейности могат да бъдат групирани, както следва: Осигуряване на обучение за развитие на ЕСПУ; Местно, регионално и национално сътрудничество на отделите и министерствата на образованието, вътрешните работи, здравеопазването, полицията и НПО; Ефективни структури на общуване – web страници, дискусионни форуми, семинари; Ефективно управление на проекта и водачество; Създаване на действени партньорства между образователни институции, полиция, съдилища, местни и национални власти; Ефективно планиране и координация на свързаните проекти Comenius 1 & 2 и Daphne. От 1 до 6 декември в гр. Русе се проведе международна конференция и семинар в рамките на проекта. В събитията участваха 40 национални координатори, представители на университети, училища и неправителствени организации от 11 страни в Европа. Във връзка с подготовката на тази конференция на 19, 20 и 21 ноември на Училищна асоциация СЕЙДЖ – национален координатор на проекта за България – гостува г-н Колин Муърхаус – международен координатор. Домакин на събитията бе Хотел-фондация „Бистра и Галина”. „Лятна детска академия“ 2001-2008г.

Традиция стана вече осемгодишното провеждане на ежегодна “Лятна детска академия”. “Академиците” на възраст от 10 до 15 години усъвършенстват своите знания и възможности в различни области: математика, информатика, лингви­стика, шахмат, изобразително изкуство, фолклорни танци, модерен балет, литература, занимателна психология, театър, радио- тв- и пресжуралистика, рекламен дизайн, бойни изкуства, колаж, пантомима, археология и музейно дело, културен туризъм. През годините в Академията се обучаваха 560 деца, започвайки само от една класна стая със 17 деца през 2001 г. и достигайки през 2008 г. до 103 активни участници в десет класни стаи. Професионалните качества на преподаватели, студенти и доброволци в осемте издания на летния форум са неоспорими. Нека им благодарим за безвъзмездния и висок професионализъм: 2001 г. – Една класна стая “Изобрази­телно изкуство” - ръководител Ирина Пенева - студент Национална академия по изобразително изкуство, стипендиант на Фондацията. 2002 г. – Пет класни стаи с преподаватели: Курсa по “Математика” води Антоанета Блажева, учителка в Техникум по текстил и в него участниците работиха с логически задачи, пространствени и равнинни фигури. В класна стая “Компютърна лингвистика”, ръководителят на русенската школа по компютърна лингвистика и преподавател в РУ “Ангел Кънчев” - Илияна Раева, обучаваше талантите в разшифроване на текст, кодиране на информация и преводни съответствия. Ростислав Раев - европейски шампион по шахмат и майстор на спорта с български коефициент ЕЛО 2260, занимаваше малките “Шахматисти” с теоретична подготовка, особености на играта и тренировъчни партии.

В часовете по “Изобразително изкуство”, водени от стипендиантките на Фондацията - Лидия Терзиева, студентка в четвърти курс на Русенски университет “Ангел Кънчев”, специалност “Инженерен дизайн” и Александра Габровска, художничка в 10 клас на СУИ “Проф. В. Стоянов”, децата твориха натюрморти, пейзажи, фигурални композиции, пластика, портрети, комикси и карикатури. В ателие “Модерен балет”, Наталия Томова, ръководител на Формация за модерен балет “Мираж” към Общински център за култура и изкуство, работи с малките танцьори в стиловете хип-хоп и диско и всички заедно създадоха собствен танц. 2003 г. – Пет класни стаи с преподаватели: “Приложни изкуства” рисуване върху стъкло и глина, Славина Русева - специалист от Галерия “Грифон” обучаваше малките творци на различни декоративни техники за изри­суване на глинени съдове. Десислав Гечев - специалист от Галерия “Грифон” и Александра Габровска стипендиантка на Фондацията, ученичка в СУИ “Проф. В. Стоянов”, преподаваха “Иконопис” на участниците в тази класна стая. В “Математическа и компютърна лингвистика” заниманията водеше гл. ас. Илияна Раева, преподавател в РУ “Ангел Кънчев” и ръководител на русенската школа по лингвистика. “Информатика” бе с ръководители д-р инж. Милко Маринов, преподавател в РУ “Ангел Кънчев” и Георги Къдрев - стипендиант на Фондацията, настоящ студент в СУ ”Св. Климент Охридски“, специалност “Информатика”. Децата от курса по “У-шу” бяха обучавани от Мария Неделчева - републикански шампион по у-шу и ръководител на Сдружение спортен клуб “Калагия”. 2004 г. – Шест класни стаи с препо­даватели: „Приложни изкуства” - дърворезба и рисуване върху глина с ръководител Петър Дойчинов, специалист от Галерия “Грифон”. „Стъклопис и живопис” с ръководител Десислав Гечев, художник от Галерия “Грифон”. „Компютърна лингвистика и инфор­матика” с ръководители гл. ас. Илияна Раева и д-р инж. Милко Маринов - преподаватели в Русенски университет „Ангел Кънчев”. „Занимателна психология” с ръководител Магдалена Дакова. „Източни бойни изкуства” - У-шу с преподаватели Мария Неделчева, ръководител на спортен клуб „Калагия”, Таня Цанкова и Иван Десков от клуб „Калагия”. „Театрална студия” с ръко­водители актьорите Людмила Петрова и Огнян Жеков. 2005 г. – Шест класни стаи с преподаватели: „Журналистика” - заня­тията се водиха от Гергана Илиева, главен редактор на „Дарик радио” - Русе и доц. д-р Соня Алексиева, преподавател „Връзки с обществеността” в НБУ, СУ, УНСС, дългогодишен журналист. „Литературен клуб „Перо” - ръково­дител Иглика Пеева, журналист в Радиоцентър – Русе. ”Математическа лингвистика” воде­на от гл. ас. Илияна Раева, преподавател в РУ „Ангел Кънчев”. „Начално програмиране” с ръково­дители д-р Каталина Григорова и гл. ас. Пламенка Христова, преподаватели в РУ „Ангел Кънчев”. „Занимателна психология” с ръководител психологът Магдалена Дакова. „Театрална фабрика” с преподаватели студентите от Нов български университет - Милена Станойевич - дипломант „Актьорско майсторство и режисура”, Албена Христова - студентка в специалност „Танцов театър” и Златна Михайлова - студентка в специалност „Сценография”. 2006 г. – Седем класни стаи с препо­даватели: “Начално програмиране” с екип д-р Каталина Григорова и гл. ас. Пламенка Христова, преподаватели в РУ „Ангел Кънчев“. ”Математическа лингвистика” воде­на от гл. ас. Илияна Раева, преподавател в РУ „Ангел Кънчев” и асистент-преподаватели Доброцвета Добрева и Деян Михайлов - медалисти от олимпиади по лингвистика и участници в предходните издания на “Лятна детска академия”. „Радиожурналистика” - занятията се водиха от Гергана Илиева, главен редактор на „Дарик радио” - Русе. „Занимателна психология” с ръково­дител, психологът Магдалена Дакова. „Иконопис” - реализирана със съдействието на собствениците на галерия “Грифон” Даниела и Пламен Минчеви и ръководена от младия иконограф Мира Колева. “Комуникации и общуване” бе разработена за първи път от преподавателя в Нов български университет доц. д-р Соня Алексиева, завеждащ “Връзки с обществеността” на Българската хотели­ерска и ресторантьорска асоциация. “Фолклорни танци” с препода­ватели Димитър Донев и Ива Кръстева. 2007 г. – Осем класни стаи с преподава­тели: „Начално програмиране” - с ръководители доц. д-р Каталина Григорова и гл. ас. Пламенка Христова от РУ „ Ангел Кънчев” за деца между 10 и 13 год.. „Рекламен дизайн”- с ръководител доц. Диана Антонова за деца между 13 и 15 год. „Иконопис“ - с ръководител Десислав Гечев, за деца между 11 и 15 год. „Радиожурналистика” – с ръководител Гергана Илиева гл. редактор на „Дарик радио” – Русе и актрисата Людмила Петрова, за деца между 12 и 15 год. „Занимателна психология” – с ръково­дител Магдалена Дакова, за деца между 11 и 14 год. „Колаж” – с р-л арх. Пенка Папова, за деца между 12 и 15 год. „Източни бойни изкуства - у-шу и пантомима” - преподавател Мария Неделчева, за деца между 10 и 13 год. „Фолклорни танци” – с ръководител Явор Пиргозлиев от ДЮФА „Зорница”, за деца между 11 и 14 год. 2008 г. – Девет класни стаи с препо­даватели: „Начално програмиране” - с ръководители Сюзан Феимова – учител по информатика в МГ ”Баба Тонка” и гл. ас. Пламенка Христова, преподавател в РУ „Ангел Кънчев”- деца между 10 и 13 г. „Иконопис“ - с ръководител Надежда Колева, специалист от Галерия „Грифон” за деца между 11 и 15 год. „Телевизионна и радиожурналис­тика” – с ръководители Гергана Илиева-РТВЦ-Русе и Мая Йоргова - „Дарик радио” - Русе, за деца между 12 и 15 год. „Занимателна психология”– с рък. Магдалена Дакова, за деца между 11 и 14г. „Туристическа анимация” или как се прави празник и весела ваканция – с р-л Антония Киранова – учител по литература в МГ „Баба Тонка” и доц. Соня Алексиева-преподавател в НБУ, за деца между 12 и 15 год. „Пантомима”- с ръководител Мария Неделчева, за деца между 10 и 14 год. „Фолклорни танци” – с рък. Венцислав Неделчев от ДЮФА „Русчуклийче”, за деца между 11 и 14 год. „Малките самураи” - с ръководител Митко Ружинов от спортен клуб „Хелиос”- гр. Русе, за деца между 10 и 14 години. Професионално ателие „Културно-историческо наследство и археология” – с ръководители специалисти от Исторически музей – Русе, за младежи от 15 до 18 години. Управителни съвети на Фондация „Бистра и Галина“ (1999 – 2009 г.) Първи Управителен съвет на Фондацията (1999 - 2002г.) - г-н Страшимир Бърдаров - председател, г-жа Диана Антонова, г-жа Любов Драганова, г-жа Йорданка Ненова, д-р Божидар Николов, г-н Милен Начев и г-н Виктор Хаимов. Координатори – Велина Цекова, Мая Паскалева, Мариета Белчева. Експерти – Катя Петрова, Емилия Николова и Тодор Ненов . Втори Управителен съвет на Фондацията (2003 - 2005г.) в състав – г-н Страшимир Бърдаров - председател, г-жа Здравка Бърдарова, г-жа Диана Антонова, г-жа Любов Драг анова, г-жа Йорданка Ненова, нотариус Петя Трендафилова, г-жа Ива Чавдарова, д-р Христо Босев, г-н Пламен Минчев и инж. Юлка Йорданова. Координатор - Велина Цекова. Експерти – Катя Петрова, Митко Кунчев и Теодор Тодоров. Трети Управителен съвет (2006 г.) – г-н Страшимир Бърдаров – председател (2006-2007г.), г-жа Здравка Бърдарова – председател от 2007 г., г-жа Диана Антонова, г-жа Йорданка Ненова, нотариус Петя Трендафилова, г-жа Ива Чавдарова, д-р Христо Босев, г-н Пламен Минчев, инж. Юлка Йорданова, г-жа Мария Рангелова, г-жа Гергана Илиева, г-жа Милена Василева и г-жа Велина Цекова.