ЗЛАТЕН ПРИЗ “ДАРИТЕЛ НА ГОДИНАТА” - 2006

Традиционният си приз "Златно сърце" връчи хотел-фондация "Бистра и Галина" на фирма "Тандем - Попово" за най-много закупени коледни картички по време на кампанията през декември. Изработените от злато преплетени сър­чица бяха връчени на изпълнителния директор на фирмата Маринела Русчева от миналогодишната носи­телка на приза Незабравка Вичева - представител на "Евростарс". 4350 лева бяха събра­ни по време на кампанията "За да грейне още една детска усмивка" , като те ще бъдат използвани за организиране на поредното издание на "Лятна детска академия 2007". Една от картичките бе по картината на Виолета Радкова, а другите бяха дизайнерски решения на творчески колектив.

Още един златен знак "Дарител на годината" заедно с картината "Бяла роза" на художника Николай Караджов заминаха за Франция, символично връчени на г-жа Любов Драганова. Дългогодишен член на управителния съвет на фондация "Бистра и Галина", г-жа Драганова в момента е секретар на българската мисия в Съвета на Европа в Страсбург. Тя е координатор за Франция при разработването на проект "Социална интеграция при обучение на деца инвалиди", създаден и реализиран по идея на Фондацията. Проектът предвижда да се създадат условия за деца със специални образователни потребности в ОУ "Иван Вазов" Честито!