РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ПРЕЗ 2005 г.

Обща дарена сума - 19 556 лв.

Програма “Талантливите деца на Русе” 1 790 лв.

МУЗИКА

Финансиране учас­тието на Живко Георгиев – цигулар в 9 клас в НУИ „Проф. В. Стоянов” в майсторския клас на проф. Минчо Минчев в рамките на ММФ „Варненско лято”. Постижения - завършени майсторски класове при проф. Ваня Миланова, Юрий Жислин, Олег Криса; първи награди на общоучилищните конкурси на НУИ “Проф. В. Стоянов” за 2004 и 2005г; трета награда и звание лауреат на Националния конкурс “Панчо Владигеров”, 2004; трета награда от Първи международен конкурс “Млади виртуози”, 2004г; трета награда от Шести международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика, Бургас, 2005;

Сирма Величкова – пианистка в 9 клас в НУИ „Проф. В. Стоянов”, Постижения за 2005г. – завършен майсторски клас при Анжела Тошева, Тамара Поддубная и проф. Панчо Владигеров, самостоятелни концерти в Швейцария, след спечелен конкурс чрез записи. Фондацията заплаща таксата за участие в майсторски клас на проф. Панчо Владигеров и проф. Поддубная, както и таксата за участие в XIII Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и земята”.

Преслав Ганев – студент в Държавна музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”. Постижения за 2005г. – национален конкурс “Панчо Владигеров” за пианисти и цигулари до 28-годишна възраст, цигулка група “А” – диплом за участие във втори тур; международен фестивал “Мартенски музикални дни”, музикална академия “Саша Попов” - диплом от майсторски клас по цигулка с ръководител Проф. Юрий Жислин. Фондацията заплаща таксата за участието му в Националния конкурс за цигулари и пианисти „Панчо Владигеров”, Шумен.

Петър Соколов - цигулар в 6 клас в НУИ „Проф. В. Стоянов”, завършил майсторски класове при проф. Ифра Нийман, Юрий Жислин, Ваня Миланова, Минчо Минчев; носител на първа награда на Националния конкурс за млади инструменталисти и певци “Светослав Обретенов”, Провадия, 2002; трета награда и звание лауреат на Националния конкурс “Панчо Владигеров”, 2005; Фондацията финансира участието му в майсторския клас на проф. Минчо Минчев в рамките на ММФ „Варненско лято”.

Сиана Атанасова – ученичка в 3 клас в СОУ „Йордан Йовков”, от 5 години се обучава в детската музикална школа по пиано към НУИ „Проф. В. Стоянов”, има спечелени първи места от вокални конкурси и конкурси за пианисти. Фондацията финансира участи-ето на Сиана в Международния конкурс „Франц Шуберт”, където печели специалната награда за най-малък участник и втора награда за дуо заедно с Нина Николова.

Никола Иванов - ученик 12 клас НУИ „Проф. Веселин Стоянов”, специалност „Класическо пеене”. Участник в различни конкурси като пианист и изпълнител. Печели І-ва награда на конкурса „Франц Шуберт” през 2005г. като вокален изпълнител и Специална награда за най-добро изпълнение на Шубертова песен. Фонда-цията подпомага обучението му през настоящата учебна година.

ИЗКУСТВО

Михаела Димова – ученичка в 8 клас на НУИ „Проф. В.Стоянов”, паралелка „Класически балет”. Участвала е в редица спектакли на ОФД-Русе, включително с главни роли. Фондацията осигурява закупу­ването на балетни прина­длежности за обучението на Михаела.

Естествени науки

Тихомир Семов – ученик в 10 клас в МГ „Баба Тонка”. Постижения за 2005г. - първо място на регионално ниво и четвърто място на национално на математически турнир “Черно­ризец Храбър”; десето място на международно състезание “Ман­дел­брот”; отлично представяне на международно състезание “Австра­лийско кенгуру”; второ място на международно състе­зание “Европейско кенгуру”; първо място на областен кръг на олимпиадата по математика; Фондацията заплаща таксата за участие на Тихомир в национален курс за подготовка на ученици за международната олимпиада по математика, организиран от БАН.

Финансиране на годишната такса за школата по математическа лингвистика на Пламена Михайлова – ученичка в 6 клас в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”. Постижения – първо място на Коледно математическо състе­зание 2004г; първо място на Демонстративно състезание по математическа лингвистика за град Русе, 2004г; първо място на Зимни математически състе-зания, секция лингвистика, Бургас 2005; четвърто място на Национален математически турнир, Шумен, 2005г; Николай Вълчев - ученик в 9 клас на МГ „Баба Тонка”. Постижения – призово място от международен турнир на градовете по математика; първо място на областен кръг на олимпиадата по математика; трето място на Великденско математическо състезание, 2005г.; трето място на международно състезание “Европейско кенгуру”, 2005г.; отлично представяне на “Зимни математически състезания”, Бургас, 2005; първо място на “Коледно математическо състезание”, 2004г; Фондацията финансира участието му в национален курс за подготовка на ученици за международната олимпиада по математика, организиран от БАН.
Георги Гюрчев – ученик в 7 клас на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”. Постижения – първо място на Националната олимпиада по математика, 2004г.; трето място на Националния есенен турнир по информатика, 2004г.; трето място на “Зимни математически състезания”, Бургас, 2005г.; второ място на Националната олимпиада по информатика, 2005г.; първо място на Националния пролетен турнир по информатика, 2005г. Георги участва като асистент в класна стая “Начално програмиране” в рамките на проекта “Лятна детска академия 2005г.”. Фондацията заплаща годишната такса за обучение в школата по информатика към ЦУТНТ.

Заплащане на годишната такса за обучение в школата по информатика към ЦУТНТ на Калина Кандиларова - ученичка в 8 клас в МГ „Баба Тонка”. Калина има изключителни изяви от международни и национални състезания в следните области: математика - 21 първи места, 7 втори, 5 трети места; информатика - 1 първо, 1 трето и 1 пето място; шахмат - 8 първи и 8 втори места, 3 трети места, както и 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Постижения за 2005г. – второ място на “Коледно матема­тическо състезание”; трето място на детския матема­тически турнир “Акад. Кирил Попов”; първо място на математически турнир “Черноризец Храбър”; първо място на международното състезание “Европейско кенгуру”; четвърто място на Зимни математически състезания; седмо място на Пролетен математически турнир; трета награда на международната олимпиада в Хонг Конг.
Отпускане на годишна стипендия за изключителни постижения в сферата на информатиката на Светослав Колев - студент първи курс, специалност “Информационни технологии” в СУ “Климент Охридски”. Постижения на Светослав - Международни олимпиади по информатика - бронзов медал - Чикаго 2003г., сребърни медали - Атина 2004г. и Полша 2005г.; сребърен медал от Балканската олимпиада по информатика в Пловдив 2004г.; национални олимпиади по информатика - първо място за 2002г., шесто място - 2003г., първо място - 2004г. и трето място за 2005г.; “Зимни математически празници”, състезания по информатика -спечелени първи места през 2003г., 2004г. и 2005г.; второ място на Пролетния турнир по информатика 2005г.; второ място през 2003г. на Националния конкурс по програмиране “Джон Атанасов” и първо - през 2004г.; трето място по информатика и четвърто по математика на Националното състезание по информатика и математика “Минко Балкански”; първо място от Българската интернет олимпиада по информатика през 2004г.;
За втора поредна година Фондация “Бистра и Галина” отпусна годишна стипендия за студент по архитектура от Русе. Средствата за нея се набират от продажбата на книгата “Градителите на Русе- Врата на Европа” с автор Росица Златкова, която Фондацията издаде през 2002г. Луксозното издание е представено на български и английски език, обхваща 300 русенски къщи и сгради, представени с цветен снимков материал и история на фамилиите, живели в тях и съдържа 64 пълноцветни страници с над 260 фотоса.

Критериите за отпускане на стипендията бяха: завършено средно образование в Русе, завършен първи курс във Висше учебно заведение, специалност “Архитектура”, успех от пред­ходната учебна година не по-нисък от 5.00, възраст под 28 години. За стипендията подадоха документи 3 студенти, отгова-рящи на изискванията. Съгласно предварително изработения регламент, Управителният съвет на Фондацията присъди стипендията за втора година на Светла Веселинова Григорова – студентка в четвърти курс в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, специалност „Архитектура”. Стипендията се отпуска за период от една учебна година и е в размер на 75 лв. месечно.

Финансиране на годишната такса за школата по математическа лингвистика на Пламена Михайлова – ученичка в 6 клас в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”. Постижения – първо място на Коледно математическо състе­зание 2004г; първо място на Демонстративно състезание по математическа лингвистика за град Русе, 2004г; първо място на Зимни математически състе-зания, секция лингвистика, Бургас 2005; четвърто място на Национален математически турнир, Шумен, 2005г; място на Зимни математически състезания; седмо място на Пролетен математически турнир; трета награда на международната олимпиада в Хонг Конг.

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Елица Раева – ученичка в 11 клас в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, състезателка в ШК „Пристис”. Постижения за 2005г. – държавна шампионка по блиц за девойки до 18г., за девойки до 20г. и за жени; носител общо на 29 златни, 18 сребърни и 21 бронзови медали. Фондацията заплаща таксата за участие на Елица във Франция на Светов-ното първенство за девойки до 18 години.

Програма “Семейството на добрите хора” 1 891 лв.

Закупуване на учебници, помощна литература и учебни помагала за Камелия Георгиева – ученичка в 11 клас на СОУЕЕ „Св. Констанитн Кирил Философ”; Мария Петкова – ученичка в 5 клас в СОУ „Братя Миладинови”; Нина Йорданова – ученичка в 12 клас в ПГИУ “Елиас Канети”; Мария Пенчева – ученичка в 7 клас в МГ „Баба Тонка”; Христомира Христова – ученичка в 8 клас в АГ „Гео Милев”;

Заплащане семестриална такса за обучение на Десислава Петкова – студентка във втори курс в Медицински колеж “Д-р Иван Павлов” - Русе; Михаела Георгиева – студентка в първи курс, специалност „Икономика на търговията” в Икономически университет - Варна; Страхил Николов – студент във втори курс, специалност „Европеистика” в РУ „Ангел Кънчев”; Яна Сенкова - студентка в 1 курс в Колеж по туризъм – Варна;

Отпускане на средства за закупуване на балетни принадлежности за Симона Кожухарова и Десислава Лакерова – ученички в 10 клас в НУИ „Проф. В. Стоянов”, паралелка „Класически танци”. Ренета Александрова– ученичка в 11 клас в СОУ „Йордан Йовков”, състезателка в клуб за спортни танци „Фламинго”. Фондацията финансира закупу­ването на специализирани рокля и обувки за латиноамерикански танци на Ренета във връзка с преминаването на състезателната двойка в клас „В”;

Заплащане на таксите за лагер-школа към Фолклорен танцов театър „Найден Киров” на танцьорите Надя Петрова – ученичка в 5 клас в СОУ „Олимпи Панов” и Денислав и Станислав Пеневи – ученици в 3 клас в СОУ „Христо Ботев”.

Програма “Партньорство” 6 180 лв.

Традиционно, и през 2005 година, Best Western хотел “Бистра и Галина” отново подкрепи Международния фестивал “Мартенски музикални дни”, като бе домакин на 11 от най-изявените участници в престижния фестивал - солисти и водещи на майсторски класове към Академия “Саша Попов”, неразривна част от фестивалната програма. Под мотото “Да се учим на толерантност и партньорство” от 9-17 юли 2005 г. в Трявна се проведе четвърто международно издание на форума “Изкуството на Синергията IV” като част от чествуването на Декадата на Обединените нации за култура на мира и ненасилие върху децата по света 2001-2010, Световната Декада на Образование за устойчиво развитие 2005-2015, Програмата Образование за човешки права на ООН, Европейската година за демократично гражданство 2005 и приоритетната Програма на ЮНЕСКО 2005-2015 за популяризиране принципите на демокрацията, сътрудничеството и мира, базирани на човешките права. Участието, както и дейностите в това международно издание на форума за ученици и учители бяха насочени към изучаване на толерантността и партньорството чрез изкуството на ЮНЕСКО синергията. Лятната академия „Да се учим на толерантност и партньорство” се проведе в рамките на проекта „Изкуството на Синегията” за асоциирани към ЮНЕСКО училища, както и заинтересовани партньорски училищни мрежи от Европа и Арабския регион. Дългосрочните цели на проекта включват училищни и междуучилищни дей-ности на национално и интернационално ниво насочени към:

• Повишаване съзнаването на смисъла на понятията толерантност, свобода, човешки права и справедливост в гражданското общество;

• Изграждане на жизнени умения за култура на мира чрез конструктивни форми за решаване на кон­фликти.

• Стимулиране на критическото мис­лене и създаване на позитивни модели за решаване на конфликти в демократичното и устойчиво бъдеще без конфликти.

• Засилване коо­перирането между асоциираните към ЮНЕСКО училища чрез постоянна обмяна на опит, постигнати резултати, консултации, обмяна на визити и летни академии за ученици, както и публикации в бюлетини;

• Поощряване развитието на двустранните и многостранни проекти на страните участнички. Стремежът на Лятната Академия е включване и ангажиране на ученици и учители от асоциираните към ЮНЕСКО училища в осемдневни дейности, където в работни сесии на международни екипи участниците изучават толерантност и партньорство чрез изкуство, спорт и забавление. В проекта взеха участие общо 89 учители и ученици от 16 страни.

Фондацията заплати таксите за участие на един учител и един ученик от Русе - г-жа Веселина Обрешкова и Деница Ганчева 11 клас от СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”. В края на септември, Управителният съвет на Фондация „Бистра и Галина” проведе поредната си двадесет и четвърта сесия, на която бяха разгледани 18 индивидуални и групови проекти, а общата разпределена сума бе 1930лв. По-голямата част от средствата – 1400лв., Фондацията получи като дарение от Ротари клуб - Нюкясъл, Велико­британия със съдействието на Ротари клуб – Русе. Съгласно волята на чуждестранния дарител, сумата бе отпусната целево и бе разпределена за закупуване на учебници и учебни помагала за общо 15 деца в неравностойно социално положение, кандидатствали пред Фондацията. Традиционно Фондацията предостави средства за покриване на годишните такси на две от най-изявените деца, участвали в класна стая “Начално програ­миране” на “Лятна детска академия 2005”. Искрен Нековар и Господин Лалев полу­чиха възможност за обучение през 2005-2006г. в Школата по ин­форматика към ЦУНТН - Русе с ръко­водители д-р Каталина Григорова и гл.ас. Пламенка Христова, преподаватели в РУ „Ангел Кънчев”. Финансирани бяха годишните такси и на представители на класна стая „Математическа лингвистика” в рамките на „Лятна детска академия 2005” - Христо Мирчев и Мария Гецова за обучение в Школата по математическа лингви­стика към СМБ, ръководена от гл. ас. Илияна Раева. “Best Western Бистра и Галина” хотел спонсорира още една международна инициатива като предостави госто-приемството си на 40 деца-вокалисти от детския гръцки хор на град Неа Йония с диригент г-жа Роксани Гиаренти. Младите изпълнители гостуваха в Русе по покана на девическия състав на Хор „Дунавски вълни” към Общински детски център за култура и изкуство с главен художествен ръководител и диригент г-жа Весела Тодорова. Двата хора изнесоха празничен Коледен концерт в Пленарна зала на Община - Русе.

ОТВОРЕНА програма 9 705 лв.

От 9 до 13 март 2005 година хотел “Бистра и Галина” предостави гостоприем-ството си на Държавното индивиду­ално първенство по шахмат за девойки до 18 години. В надпрева-рата се включиха 16 девойки от 9 клуба на страната. Шахматистката на “Пристис” - Русе Елица Раева (стипендиант на Фондация “Бистра и Галина”), спечели титлата на състезанието, което се състоя в седем кръга. Младата русенка завърши в крайното класиране с шест от седем възможни точки. На петнадесето място се нареди най-малката участничка в турнира, четвъртокласничката Силвена Митева, също талант подкрепян от Фондацията.

На 5 май гости на Фондацията бяха първият секретар на посолството на Китайската народна република в Република България г-н Гъ Джъцян и съветникът по културните въпроси г-н Ли Баодзун в рамките на дните на китайската култура в България. Дипломатите проявиха интерес към дейността на организацията ни като водеща в региона по въпросите на подпомага­нето на талантливи млади хора. Бяха демонстрирани добри практики от програмите на “Бистра и Галина” и обсъдени въпроси за съвместно сътрудничество и обмен на отделни ученици и творчески групи между двете страни. Гостите бяха поздравени с няколко изпълнения от млади лауреати на наши и международни конкурси, стипендианти на Фондацията.

За ознаменуване Деня на славянската писменост и култура – 24 май, Фондация „Бистра и Галина”, съвместно с Ротари клуб – Русе откриха благо-творителна изложба под надслов „Асоциация за буквите”. Идеята за нея идва от пет художнички в 9 клас на НУИ ”Проф. Веселин Стоянов”, които решават да нарисуват 30 картини, всяка от които да изобразява по една буква от българската азбука чрез предизвика­ни чувства и настро­ения. Проектът им кандидат­ства и бе одобрен в „Отворената програма” на Фондацията още през месец март и така организацията финансира закупуването на всички необходими материали за рисуване. Всяко от петте момичета имаше творческата задача да нарисува по 6 картини, в които да покаже своето виждане за съответната буква и асоциацията, която предизвиква у него. Наджин Расимова, Александрина Тозева, Елица Бъчварова, Ирена Игнатова и Ирина Иванова избраха името „Гама” за своя творчески колектив, а картините бяха сътворени за около месец. Освен оригиналната идея за този интересен проект, момичетата единодушно решиха, че изложбата им ще бъде с благотворителна цел и всички събрани средства от продажбата на произведенията им ще бъдат оползотворени за закупуване на помощни средства и материали за рисуване за учениците от паралелки „Изобразително изкуство” от тяхното училище.

Домакини на изложбата отново бяха собствениците на галерия „Грифон” - Даниела и Пламен Минчеви, които за пореден път подкрепиха инициативите на Фондацията. Ротари клуб - Русе също се включи в проекта, като оказа финансова помощ за рамкирането и крайното оформяне на картините. Екипът на Фондацията изказва своята искрена благодарност и на русенския художник Митко Тозев, който посвети много от своето време, за да аранжира картините и подреди изложбата.

Общата набрана сума от благо­творителната изложба бе 260 лв. и с тях се закупиха материали за рисуване на всички ученици от класа на петте художнички.

Сдружение „Спортен клуб Калагия” - Фондацията финансира участието на двама от най-изявените състезатели от клуба - Таня Цанкова - 21 годишна и Иван Десков - ученик в 8 клас на МГ “Баба Тонка” в Между­народен конгрес по тайчичуан - Париж, орга­низиран от Европейската федерация, където и двамата печелят призови места.

ЦДГ, специализирана по изкуствата „Червената шапчица” предлага обучение в допълнителни формации, невлизащи в редовната учебна програма – фолклорна танцова формация, вокална група, балетно студио, детски театър. Вокалната група, наречена “Сладурани” има многобройни учас­тия и призови места в градски, нацио­нални и между­народни конкурси, носител е на първа награда от Международен конкурс за детска забавна песен „Речни ноти”, Тутракан, ноември 2004, участва тради­ци­онно в общоград­ски празници и концерти, организи­рани от Община - Русе. Поредният проект на градина­та, чийто директор е г-жа Пламенка Ангелова, предвиж­да издаване на компактдиск с 10 авторски песни на Хайгашод Агасян, в изпълнение на група “Сладурани”. Фондацията подкрепи инициативата като заплати звукозаписа на 5 от песните в професионално студио и изработването на рекламна дипляна на вокалната група. С шествие на деца в костюмите на приказните герои на Братя Грим и Андерсен, водени от градския духов оркестър започна първоюнския празник организиран от ОбДКЦИ. В празника се включиха деца от русенските детски градини и гости от Гюргево. Шоуто се проведе на площата пред Общината. Награди за най-добрите певци, актьори и художници осигури хотел-фондация “Бистра и Галина”. Емблематична за дейността на Фондацията през годините стана “Лятна детска академия Бистра и Галина”. Интересът към петото издание бе много голям – документи за участие подадоха над 110 деца. Почти всички кандидати бяха с отличен успех в училище. Това направи селекцията особено трудна, а събитието - една истинска Академия на таланти. Вземайки предвид двата основни критерия, а именно отлични учебни резултати и изяви в съответната област, екипът на Фондацията одобри за участие общо 79 деца от всички училища в Русе на възраст от 11 до 16 години. Целта на проекта е откриване на таланти чрез предоставяне на възможности за интересни и нестандартни извънкласни занимания. Тази година, инициативата включи провеждане на обучение в шест “класни стаи”, като във всяка от тях с децата работиха изявени творци и специалисти в съответната област.

Екипът на Хотел-Фондация “Бистра и Галина” благодари на всички, които подкрепиха проекта и помогнаха за неговото успешно реализиране, а именно: Русенски университет „Ангел Кънчев”, ОУ „Иван Вазов”, Кабинет по психология на г-жа Магдалена Дaкова, които ежегодно предоставят свои зали за безвъзмездно ползване, както и на всички преподаватели и доброволци, които участват в подготовката и реализацията на Академията без заплащане.

През 2005г. проектът се реализира със съдействието на отдел “Култура” към Община - Русе, съгласно конкурс за художествени проекти и с финансовата подкрепа на „Спарки” АД.

На 18 юли изпълнителният директор - Диана Антонова официално откри първия “учебен” ден от Академията в лятната градина на хотел „Бистра и Галина”. В тази годишната Академия бяха представени следните направления: 1. Класна стая „Журналистика” - занятията се водиха от Гергана Илиева, главен редактор на „Дарик радио” - Русе и доц. д-р Соня Алексиева, преподавател „Връзки с обществеността” в НБУ, СУ, УНСС, дългогодишен журналист. 2. Класна стая „Литературен клуб „Перо” - ръководител Иглика Пеева, журналист в Радиоцентър - Русе. 3. Класна стая ”Матема­тическа лингвистика” водена от гл. ас. Илияна Раева, преподавател в РУ „Ангел Кънчев”. 4. Класна стая „Начално програмиране” с екип д-р Каталина Григорова и гл.ас. Пламенка Христова, преподаватели в РУ „Ангел Кънчев”. 5. Класна стая „Занимателна психология” с ръководител, психологът Магдалена Дакова. 6. Класна стая „Театрална фабрика” бе разработена за първи път от студентите на Нов български университет - Милена Станойевич - дипломант „Актьорско майсторство и режисура”, Албена Христова- студентка в специалност „Танцов театър” и Златна Михайлова - студентка в специалност „Сценография”. Занятията се провеждаха общо 10 дни по 4 часа дневно. Фондацията осигури за участниците обяд и всички необходими материали, помощни средства и литера­тура, от които имаха нужда по време на обучението си. Заниманията на специалистите в съответната област се провеждаха безвъзмездно.

През първата седмица, малките журналисти бяха обучавани в тънкостите за правене на репортажи, вземане на интервюта и изработване на анкети. С материалите, които сами подготвиха, децата направиха свое собствено радиопредаване, което беше излъчено както по регионалния така и в националния ефир на “Дарик радио”. Втората седмица бе посветена на писмената журналистика – умението да се пишат статии, да се правят журналистически проучвания, да се следят и отразяват актуалните новини. Всеки от екипа изпълняваше функцията, която най-много му подхожда – така бяха избрани главен и заместник главни редактори, журналисти, отговорни за спорта, културата, икономиката и т.н. Накрая, на официалното закриване, участ­ниците демонстрираха напра­вените радио интервюта и репортажи и представиха пред публиката проекто-план за истински вестник, като обещаха, че ще продължат да работят над него през цялото лято и ще го поднесат на читателите си точно на първия учебен ден. Вестникът, наречен “Лято 2005- перфектната ваканция в 82 дни”, изцяло съставен, редактиран и отпечатан благодарение на доц. д-р Соня Алексиева, излезе от печат и беше официално показан пред медии и гости, така както бяха обещали малките журналисти – на 15 септември, отново в лятната градина на хотел “Бистра и Галина”. Редакционният екип с главен редактор Дамяна Радионова представи върху осем страници дейността на “Лятна академия 2005”, Топ 20 на русенските забеле­жителности и поетично творчество.

Децата от литературен клуб „Перо” бяха най-малките участници в Академията и затова - най-весели, палави и неподправени. Те работиха както в класната стая, така и на открито - в парка, на кея, в центъра на града. Овладяваха изкуството да пишат разкази, стихове, есета, работиха над правописа и стила на изразяване. В последния ден, представиха свой авторски рецитал, който поднесоха по нетрадиционен начин – появиха се на сцената много цветни, с шарени надписи, каращи ролери и велосипеди, рецитирайки своите стихове. След емоционалното си изпълнение, младите поети обкичиха сцената с балоните, които държаха и посветиха на всички академици своето послание, което бе прието от присъстващите с ръкопляскания и бе пуснато навън при закриването на галаконцерта на Академията. Детският манифест гласеше: “Изпращаме тези балони към небето, че няма нищо по-важно от детската фантазия. Тя е небесното кътче у всеки от нас. Тя е двигателят на прогреса. Тя разлиства цветето на твор­чеството. Всичко това научихме в „Лятна детска академия Бистра и Галина” за двете седмици, които излетяха като миг. Благодарим за този най-важен урок в живота ни! До нови срещи, Академия! До нови полети, приятели!” Информатиците бяха натоварени с нелеката задача да усвоят начални познания в областта на програми­рането. След едноседмична теоретическа подготовка, домашни упражнения и решаване на задачи, те се заеха със съставянето на свои малки програми, каквито трябваше да изработи всеки от сформираните четири екипа. С общи усилия и наистина задълбочена работа, те успяха да демонстрират пред публиката как работят програмите им. Участниците в курса „Математическа лингвистика” изучаваха и решаваха лингвистични задачи - превод на думи, имена на числа, кодиране, изработване на визитки, превод на изречения, измисляха свои собствени задачи. Работиха с Word 97, Power Point, Internet. За демонстрация на наученото, те направиха своя ефектна мултимедийна презентация.

Децата от класна стая „Занимателна психология” бяха обучавани в методите на автопсихотренинга - себепознание, себе­контрол, самоусъвършенстване. Те придобиха умения да се себеизследват и анализират, да задават конструктивни въпроси, да правят интервюта и да ги обобщават, да стимулират вътрешните си интелектуални и творчески ресурси, да общуват ефективно. Демонстрираха своите умения като проведоха специфични психо-анкети на участници от другите „класни стаи”, а след това им направиха коментар пред всички.

Малките артисти от „Театралната фабрика” бяха запознати с тънкости на актьорското майсторство, хореографията и сценографията. По своя идея подготвиха и представиха собствена театрална композиция по детски приказки, като сами си направиха дори и костюмите. Постановката беше съвременен прочит на добре познатата приказка на Шарл Перо, но във варианта “За Червените шапки и Вълците”. За пореден път екипът на Фондацията експериментира и покани за преподаватели в Академията студенти, като всички останаха очаровани от работата им и крайния продукт. Златна, Албена и Милена водиха изключително всеотдайно занятията с децата, успяха да спечелят интереса им много бързо и резултатите бяха видими от самото начало. По желание на малките артисти, репетициите продължаваха почти всеки ден два пъти по-дълго от предвиденото време. Нестандартният подход и актьорски талант на трите момичета спомогнаха за наистина професионалното ниво на работата им, което бе оценено както от децата-участници, така и от зрителите на заключителния спектакъл. Под тяхно ръководство, прохождащите артисти съставиха сценария за пиесата по свои собствени разкази, твориха костюми и представиха авторски танц. Спектакълът им, закрил „Лятна детска академия 2005” бе приет изключително радушно от русенската публика и оценен много високо от местните медии като уникален и нетрадиционен за града.

На 28 юли, ден преди закриването, всички „академици”, заедно със своите преподаватели бяха на екскурзия, като посетиха Исторически музей – Разград и Резерват “Сборяново”, комплекс “Свещари”- Исперих, където разгледаха „Царската гробница”. След това всички продължиха своите занимания, като се забавляваха заедно на открито. “Лятната детска академия 2005” на Фондация „Бистра и Галина” завърши с официално закриване - галаконцерт, проведен в зала „Русе”, на който присъстваха всички участници, родители, приятели, дарители и журналисти. Академи­ците от всяка “класна стая” пред­ставиха наученото и демонстрираха постигнатите резултати, като направиха предвари­телно подготвени презентации и игри с публиката. Финалната част бе връчването на сертификати за участие на всички деца и преподаватели. Най-голямата изненада, безспорно бе огромната торта, на която се насладиха заедно гости и домакини. Тя бе разрязана от най-младия преподавател в Академията - Златна Михайлова. Екип от пет ученика от 9 клас, хуманитарен профил от СОУ „Христо Ботев” – Гергана Илиева, Денимир Лазаров, Преслава Георгиева, Емилия Йорданова и Симона Петрова, под научното ръководство на своя преподавател по български език и литература - Андрей Бобев проведоха свое самостоятелно етнограф­ско проучване на село Екзарх Йосиф, област Русе. С първо­началните си изследвания екипът участва в кон­курса на Регионален исторически музей - Русе “Ще ви разкажа за моя род”, където печели призово място, а също и в Осмите пролетни чете­ния на ААЕФ „Онгъл”, проведени във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Фондация “Бистра и Галина” финансира проекта на младите етнолози. Целта бе да се продължи проучването и се извърши детайлно изследване на историята и културното наследство на с. Екзарх Йосиф. Бяха закупени помощни материали, необходими за полевата работа – диктофони, аудиокасети, фотоленти, канцеларски принадлежности. Резултатите от прове­дената етнографска дейност бяха предоставени за ползване на Регионален исторически музей - Русе и представени с голям успех на Трина­десетите есенни четения на ААЕФ “Онгъл” и Четвърти национален исторически конкурс “Фамилната история и преврат­ностите на ХХ век”, организиран от Фондация “Ценности” - София. Международният конкурс „Франц Шуберт” има за цел да се утвърди категорично като важно международно събитие с гарантирано бъдеще и да се превърне в част от европейските Шубертови музикални празници. Петото издание (21-27 ноември 2005), органи­зирано от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Сто­янов” - Русе, обхваща цялостния диа­пазон на музиката на Шуберт чрез въвежда­нето на четири категории - пиано, класи­ческо пеене, клавирни ансам­бли за четири ръце и камерна музика. В журито са поканени изтъкнати педагози и шубертови изпълнители от България, Австрия и Русия. Традиционен партньор при провеждането на събитието е Фондацията, която предостави паричните награди за участниците в категория А, първа възрастова група.

Коледно тържество за деца с увреждания, членове на Дружество „Смелост” и за техните приятели се проведе в края на декември. Събити­ето стана възможно благодарение на Фондация “Бистра и Галина” и фирми приели благотворителната кауза. В ролята на Дядо Коледа се превъплъти актьорът Огнян Жеков, а децата от детска градина “Иглика” развличаха с песни и танци гостите. Приготвени бяха подаръци и сладкиши за близо 80 деца. Идеята на организаторите на тържеството бе заедно да празнуват проблемни и здрави деца.

Благодарение на фирма “Мегахим” и хотел “Бистра и Галина” вокалната група на училище ОУ „Иван Вазов” с ръково­дител Ирена Георгиева изнесе Коледен концерт на българското училище в гр. Букурещ. Формацията съществува повече от 20 години и е сред най-добрите ученически състави в Русе. Осигурения транспорт и платените пътни такси за преминаване на границата, дадоха възможност на българските деца да покажат своите умения и да зарадват връстниците си от букурещкия лицей. В средата на месец ноември Фондация “Бистра и Галина” стартира традиционната си вече благотворителна кампания “Русенска Коледа”. Акцията бе проведена под мотото “За да грейне още една детска усмивка през 2006” и включи продажбата на Коледни и Новогодишни поздравителни картички с благотворителна цел. Общата набрана сума от тазгодишната инициатива възлиза на 8094 лв., с което бяха надминати резултатите, постигнати през предходните две години. Събраните средства ще бъдат разпределени за реализация на проекта „Лятна детска академия 2006”. Увеличението на сумата ще даде възможност да се направи нова “класна стая” за млади таланти. Идеята е още през лятото да се отвори “Работилницата на Дядо Коледа”, която ще завърши цикъла на творческия процес за следващата кампания. Чрез картичките детските усмивки са стигнали в над 7500 офиси, домове и институции. На най-голям успех се радва проектът на художничката от НУИ “Проф. Веселин Стоянов” Наджин Расимова. Нейната “Коледа в Русе” е отпечатана в тираж 1800бр. поради голямото търсене. Благода­рение на младите творци “усмихнатото послание” на Фондацията излезе и извън границите на България. По традиция, екипът на организацията отчете резултатите от инициативата на пресконференция, състояла се в “Best Western Бистра и Галина” хотел. На нея бе обявено името на компанията, закупила най-голям брой картички. Екипът ни благодари на всички фирми, организации и доброволци, които закупиха “усмивки” и така подкрепиха идеята както и цялостната дейност на Фондацията.