ХОТЕЛЪТ И НЕГОВИЯТ ЕКИП

Русенският хотел “Бистра и Галина” стана част от най-големият хотелски консорциум в света - Best Western Inter­national. Така от 1 сеп­тември името на хотелският комплекс вече е “Best Western Бистра и Галина” хотел. На този етап единствения по рода си хотел-фондация във вери­гата, която е символ и гаранция за перфектно качество на туристическия продукт - обзавеждане на стаите, ниво на обслужване, предлагани допълнителни услуги, висока квалификация на персонала, престиж в бранша. Екипът на комплекса се гордее, че именно “Бистра и Галина” е предпочетен за член в световната верига и вече се радва на първите туристи, направили резервации чрез тази система.

В “Best Western Interna­tio­nal” членуват над 4100 независими хотела от 80 страни на петте континента, отго­ва­ря­щи на високите световни стан­дарти. Веригата представлява асоциация на самостоятелни хотели, която осигурява маркетингова, резервационна и оперативна поддръжка на своите членове. Всяка година се извършва контрол върху качеството на услугите в хотела. Има и специална програма за обучение на обслужващия персонал.