ШЕСТ ГОДИНИ ФОНДАЦИЯ “БИСТРА И ГАЛИНА”

“Мисията на фондация “Бистра и Галина” се състои в осъществяване на дейности, целящи създаване на условия за изграждане на духовно развити и културни личности, насърчаване на твор­ческото и градивно начало у човека, съдействие за по-нататъшното развитие на културното общуване между хората. Предвид това, поставената цел е подпомагане образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи деца и способни млади хора от Русе и региона...” Преди шест години на 10 юли 1998г. това беше основанието да поставим началото на една дейност, за която отдавна имахме психическа нагласа, но чиято реализация стана възможна едва след построяването на едноименния хотел. Шест години не са дълъг период, но цифрите илюстриращи свършеното, могат сами да покажат мащаба на действие на една млада структура.

Сто осемдесет и една фирми, организации и 53 индивидуални дарители са тези, които повярвaха в нас и дадоха своя принос за осъществяването на общите идеи. Тук не трябва да бъдат забравени ентусиазмът на ученици и учители от 28 училища на русенска област. Резултатът са дарени средства в размер на 312 615 лв., преобладаваща част от които са разпределени в рамките на програмите на Фондацията: “Талантливите деца на Русе”, “Семейството на добрите хора”, “Партньорство”, “Отворена програма”. Гордост за фондация “Бистра и Галина” и за Русе са лауреатите на национални и международни награди и удо-стоените с годишни стипендии. За първи път в 47-годишната история на UNESCO, България е с медал в образова­нието и то в Русе. СПТУМ “А. Буров” става лауреат на медал “Ян Коменски” за принос в интегрираното обучение с подкрепата на фондация “Бистра и Галина” в програмата “Семейството на добрите хора”. Датата е 6 септември 2001г. Женева, Швейцария. През 2001г. бяха връчени наградите на “Дарик радио” за икономика. Фондацията бе отличена за инвестиция с най-значим социален ефект.

В книгата “Партньори за местно развитие - Успешни практики в България”, издание на Фондация за реформа в местното самоуправление и фондация “Старт за ефективни граждански алтернативи” (2001г.), за регион Русе е представена фондация “Бистра и Галина” с две свои инициативи “Бъдеще за децата” и “Семейството на добрите хора”. 2000 и 2001г. преминаха под знака на доставяне на хуманитарни помощи, съвместно с холандската организация “Stichting Dialysehulp Buitenland” на стойност 88 600 лв., разпределени в 24 организации, училища, болници, домове за деца без родителска грижа.

Традиция стана вече петгодишното провеждане на ежегодна “Лятна детска академия”. “Академиците” на възраст от 10 до 15 години усъвършенстват своите знания и възможности в различни области: математика, лингвистика, шахмат, изобразително изкуство, танци, занимателна психология, театър. През годините в Академията се обучаваха 282 деца, започвайки само от една класна стая със 17 деца през 2001 г. и достигайки през 2005 г. до 79 активни участници. Професионалните качества на преподаватели, студенти и доброволци в петте издания на летния форум са неоспорими. Нека им благодарим за безвъзмездния и висок професионализъм: 2001 - “Изобразително изкуство” - ръководител Ирина Пенева - студент Национална академия по изобразително изкуство, стипендиант на Фондацията. 2002 - Класни стаи и преподаватели: Курсa по “Математика” води Антоанета Блажева, учителка в Техникум по текстил и в него участниците работиха с логически задачи, пространствени и равнинни фигури. В класна стая “Компютърна лин­гвистика”, ръководителят на русенската школа по компютърна лингвистика и преподавател в РУ “Ангел Кънчев” - Илияна Раева, обучаваше талантите в разшифроване на текст, кодиране на информация и преводни съответствия. Ростислав Раев - европейски шампион по шахмат и майстор на спорта с български коефициент ЕЛО 2260, занимаваше малките “Шахматисти” с теоретична подготовка, особености на играта и тренировъчни партии. В часовете по “Изобразително изкуство”, водени от стипен­диантките на Фондацията - Лидия Терзиева, студентка в четвърти курс на Русенски университет “Ангел Кънчев”, специалност “Инже­нерен ди­зайн” и Александра Габровска, художничка в 10 клас на СУИ “Проф. В. Стоянов”, децата твориха натюрморти, пейзажи, фигу­рални композиции, пластика, портрети, комикси и карикатури.

В ателие “Модерен балет”, Наталия Томова, ръководител на Формация за модерен балет “Мираж” към Общински център за култура и изкуство, работи с малките танцьори в стиловете хип-хоп и диско и всички заедно създадоха собствен танц. 2003 - Класни стаи и преподаватели: “Приложни изкуства” рисуване върху стъкло и глина, Славина Русева - специалист от Галерия “Грифон” обучаваше малките творци на различни декоративни техники за изрисуване на глинени съдове. Десислав Гечев - специалист от Галерия “Грифон” и Александра Габровска стипендиантка на Фондацията, ученичка в СУИ “Проф. В. Стоянов”, преподаваха “Иконопис” на участниците в тази класна стая. В “Математическа и компютърна лингвистика” заниманията водеше гл. ас. Илияна Раева, преподавател в РУ “Ангел Кънчев” и ръководител на русенската школа по лингвистика.

“Информатика” бе с ръководители д-р инж. Милко Маринов, преподавател в РУ “Ангел Кънчев” и Георги Къдрев - стипендиант на Фондацията, настоящ студент в СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност “Информатика”. Децата от курса по “У-шу” бяха обучавани от Мария Неделчева - републикански шампион по у-шу и ръководител на Сдружение спортен клуб “Калагия”. 2004 - Класни стаи и преподаватели: „Приложни изкуства” - дърворезба и рисуване върху глина с ръководител Петър Дойчинов, специалист от Галерия “Грифон”. „Стъклопис и живопис” с ръководител Десислав Гечев, художник от Галерия “Грифон”. „Компютърна лингвистика и информатика” с ръководители гл. ас. Илияна Раева и д-р инж. Милко Маринов - преподаватели в Русенски университет „Ангел Кънчев”. „Занимателна психология” с ръководител Магдалена Дакова. „Източни бойни изкуства” - У-шу с преподаватели Мария Неделчева, ръководител на спортен клуб „Калагия”, Таня Цанкова и Иван Десков от клуб „Калагия”. „Театрална студия” с ръководители актьорите Людмила Петрова и Огнян Жеков. 2005 - Класни стаи и преподаватели: „Журналистика” - занятията се водиха от Гергана Илиева, главен редактор на „Дарик радио” - Русе и доц. д-р Соня Алексиева, преподавател „Връзки с обществеността” в НБУ, СУ, УНСС, дългогодишен журналист. „Литературен клуб „Перо” - ръководител Иглика Пеева, журналист в Радиоцентър – Русе. ”Математическа лингвистика” водена от гл. ас. Илияна Раева, преподавател в РУ „Ангел Кънчев”. „Начално програмиране” с ръководители д-р Каталина Григорова и гл. ас. Пламенка Христова, преподаватели в РУ „Ангел Кънчев”. „Занимателна психология” с ръководител психологът Магдалена Дакова. „Театрална фабрика” с препо­даватели студентите от Нов български университет - Милена Станойевич - дипломант „Актьорско майсторство и режисура”, Албена Христова - студентка в специалност „Танцов театър” и Златна Михайлова - студентка в специалност „Сценография”. 2005-та бе обявена от Съвета на Европа за Година на демократичното гражданство чрез образование. Целта на европейската институция бе да привлече вниманието към ключовата роля на образованието в укрепването на демократичната култура. В частност, Годината би трябвало да подпомогне осъзнаването на факта, че именно образованието в демократично гражданство, както формалното, така и неформалното, е фактор за развитието на гражданството и качеството на участието в демократичното общество. То помага на младежите и възрастните да живеят през целия си живот като активни и отговорни граждани, уважаващи правата на другите. Участието в чества­нията на Mежду­училищната асоциация за глобално образование “СЕЙДЖ” бе отбелязано със система от мероприятия между които и издаването на сборник с добри практики “Модел на училище за демократично гражданство” - Урок по гражданство 2. Програма “Партньорство” на Фондацията бе отразена в авторитетното печатно издание, разпро­странено в редица европейски страни. Дарителският модел за изграждане на организацията ни през същата година стана неразривна част от учебник “Връзки с обществеността” с автор доц. д-р Рада Кършакова.

В рамките на изпълнението на конкретните дейности, ключовите въпроси, на които се обърна специално внимание в рамките на Годината, бе разработване на политики и учебни програми. Реализацията на програмите, осъществяването на всички проекти и определяне мястото на Фондацията в общественото пространство на Русе нямаше да бъдат възможни без безкористните усилия и духовна съпричастност на хората, които работиха за тези идеи през 1999 - 2005г. Членовете на УС на Фондацията - Диана Антонова - изпълнителен директор; Ива Чавдарова - директор на между­народният музи­кален фестивал “Мартен­ски музикални дни”; Любов Драганова - директор на Дирекция “Евроинте­грация” и двустранно сътрудничество на МОН; Йорданка Ненова - председател на Училищна асоциация SAGE; Д-р Христо Босев - кардиолог; Нотариус Петя Трендафилова; Юлка Йорданова - административен организатор ЕТ “Саша Импекс”; Пламен Минчев - собственик Галерия “Грифон”. Координатори - Велина Цекова, Мая Паскалева, Юлка Йорданова. Експерти - Катя Петрова - социална политика; Емилия Николова - изобразително изкуство; Тодор Ненов - литература; Теодор Тодоров - медии.

Както твърди Маргарет Мот “...малка група граждани, убедени в една кауза могат да променят света...”. Ние вярваме в тази максима, през годините в нея повярваха и други заедно с нас. За това 2002 г. се роди идеята за благодарност към дарителя, отдал най-много средства, внимание или труд за подкрепа на мисията на Фондацията. Учреден е “Златен приз за дарител на годината” /14 карата/. Единодушно за 2002г. екипът гласува за г-н Страшимир Бърдаров. През следващите години носители на приза станаха г-жа Надка Георгиева - изпълнителен директор на “Химснаб - 7004” АД - Русе, г-н Чавдар Плахаров - изпълнителен директор на “Спарки” АД - Русе, г-жа Незабравка Вичева - заместник-управител на фирма “Евростар” ООД, представител на “Мерцедес” - България. Хотел “Бистра и Галина”, собственост на едноименната фондация е само на шест години, но вече е носител на няколко авторитетни награди, две от които международни. Току-що открит, “Бистра и Галина” заслужи призовете на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за най-ефективна инвестиция в туризма (1999г.) и за изграждане имиджа на България зад граница (2001г.). Същата година е особено плодотворна за русенските хотелиери - на 27-мата Международна церемония във Франкфурт, Германия, те са удостоени с престижното отличие “Арка на Европа” - златна категория за качество, връчена от световната организация Business Initiative Directions - BID. Третата си годишнина, хотелът посрещна отново с приз - Международна платинена награда за качество “Ера”. Голямото отличие бе връчено на официална церемония в Женева, Швейцария през юли 2002 г. от същата BID организация. Интересното е, че и за двете награди хотелът е избран от международна селектираща комисия, оценяваща компаниите по системата “Цялостен мениджмънт на качеството” (TQM), съдържаща 110 критерии. Сред тях са качество на предлаганата услуга, удовлетворение на клиента, иновации, мениджмънт, лидерство, комуникации. Събитие на 2002 г. е и доверието, което русенския “Ротари клуб” гласува на “Бистра и Галина”, като го избра за своя постоянна клубна база в продължение на две години. Високата бизнес класа, европейската кухня, качеството на обслужване, оригиналната архитектура и отличното поддържане на хотела очевидно са му създали добър имидж. През същата година ресторантът е разширен с красива лятна цветна градина с фонтан, която предлага 40 места. През 2004 г. бе открито разширението на хотел “Бистра и Галина”, а от 2005 г. хотелският комплекс е член на реномираната международна верига “Best Western”. Председателят на Фондацията г-н Бърдаров лансира намеренията си, че средствата от комплекса ще бъдат използвани за подпомагане на изкуствата и талантите на Русе. На същия принцип функционира и досега съществуващия хотел, който след покриване на разходите, предоставя доходa си за дейността на едноименната фондация. Желанието на семейство Здравка и Страшимир Бърдарови е да работят в тази насока и занапред, като на практика така опровергават скептиците, че все по-малко хора даряват средства за образование, култура и изкуство. Благодаря ви, скъпи приятели и съмишленици! Страшимир Бърдаров - учредител и председател на фондация “Бистра и Галина” и собственик на хотелски комплекс “Бистра и Галина”. Мандатът на втория Управителен съвет беше три годишен и той вече изтече. На 17 февруари 2006 година бе избран и регистриран нов ръководен орган в разширен състав от 12 души, представители на различни творчески области. Председател на Управителния съвет е отново учредителят на Фондацията г-н Страшимир Бърдаров. Трети мандат изпълнителен директор е г-жа Диана Антонова. Преизбрани са за членове на Съвета на фондация “Бистра и Галина” г-жа Здравка Бърдарова - собственик на хотел “Бистра и Галина”, г-жа Йорданка Ненова- председател на УС на УАГО “СЕЙДЖ”, Нотариус Петя Трендафилова, г-жа Ива Чавдарова - музиковед, главен експерт в отдел “Култура” към Община Русе, директор на ММФ “Мартенски музикални дни”, д-р Христо Босев, г-н Пламен Минчев - собственик на галерия “Грифон”, инж. Юлка Йорданова - административен мениджър на хотел “Бистра и Галина”. По програмите на Фондацията от 2006 г. ще работят още трима души, а именно: Г-ца Милена Александрова - заместник управител на “Вest Western Бистра и Галина” хотел. Родена в гр. Русе. Средното си образование е завършила в СОУЕЕ “Констан­тин Килрил Философ”. По-късно получила бакалавърска степен в Иконо­мически университет гр. Варна, специалност “Икономика на туризма” и магистърска степен във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Международен туризъм”. Владее френски и английски език. Хоби - пъте­шествия, четене на книги. Г-жа Велина Цекова - мениджър “Връзки с клиенти” на “Вest Western Бистра и Галина” хотел. Родена в гр. Попово. Завършила Русенския универ­ситет “Ангел Кънчев” с магис­тър­ска степен по “Еропеистика”. Магистър по “Финанси” от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Владее английски и френски език. Омъжена, съпругът й Николай Цеков работи във фирма “Рапид КБ” ООД - София. Има две деца - Василена и Калоян. Хоби - литература. Г-жа Гергана Илиева - главен редактор на “Дарик радио”- Русе. Родена в гр. Русе. Завър­шила Русенски универси­­­­­­тет “Ангел Кънчев”, бакалавър “Начална училищна педагогика” и “Предучилищна педагогика” и магистър по “Етнология и лингводидактика”. Специализации по управ­ле­ние на радиото и радиожур­на­листика към Холандското радио и BBC.