Златен Приз “Дарител на годината” – 2004

 

Родилата се през 2002 г. идея за благо-дарност към спомоществователя, отдал най-много средства внимание или труд в подкрепа на мисията на Фондацията изкристализира в “Златен приз за дарител на годината”. За 2004 г. отличи-ето получи фирма “Спарки” АД. Златният знак във фор-мата на две преплетени сърца (злато - проба 585, 1.82 гр.), сертификат и паспорт бяха връчени от миналогодишния носител Надка Георгиева, изп. директор на “Химснаб 7004”.
Поради ангажименти на изп. директор на “Спарки” АД Чавдар Плахаров наградата бе получена от техническия директор Александър Владими-ров на специална церемония в новата конферентна зала на хотелския комплекс. Удостое-ният подчерта, че фирмата е отворена към благотворител-ността и цитира думите на Райна Кабаиванска: “Талантливите невинаги имат средства, а бога-тите невинаги са талантливи”. Честито!