Фондация “Бистра и Галина”- промени и развитие

Собственикът на хотел “Бистра и Галина” Страшимир Бърдаров ще приложи схемата за подпомагане на русенската култура и младите таланти чрез още една бизнес инвестиция. На 1 октомври 2003г. бе направена първата копка на разширението на хотела “Бистра и Галина”-2, който трябва да отвори врати след една година. Председателят на Фондацията
г-н Бърдаров лансира намеренията си, че средствата от хотела ще бъдат използвани за подпомагане на изкуствата и талантите на Русе. На същия принцип функционира и сега съществуващия хотелски комплекс, който след покриване на разходите, предоставя дохода си за дейността на едноименната фондация.

Желанието на семейство Здравка и Страшимир Бърдарови е да работят в тази насока и занапред, като на практика така опровергават скептиците, че все по-малко хора даряват средства за образование, култура и изкуство.
“Мисията на фондация “Бистра и Галина” се състои в осъществяване на дейности, целящи създаване на условия за изграждане на духовно развити и културни личности, насърчаване на творческото и градивно начало у човека, съдействие за по- нататъшното развитие на културното общуване между хората. Предвид това, поставената цел е подпомагане образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи деца и способни млади хора от Русе и региона...”
Само за 2003г. “Бистра и Галина” е подкрепила проекти за 18 989лв. по четирите основни програми на Фондацията: “Талантливите деца на Русе”, “Семейството на добрите хора”, “Партньорство” и “Отворена програма”.
Досега, за четирите години на съществуването си организацията е предоставила над 333 327лв. Със средствата се подпомагат млади дарования в областта на изкуствата, науката и културата; правят се летни академии за тяхното обучение; конкурси; коледни и великденски благотворителни кампании; издават се детски книжки и литературни сборници. Фондацията застава зад издания посветени на архитектурата и историята на Русе.
Мандатът на първия управителен съвет бе 3 годишен и той вече изтече. На 19 февруари 2003г. бе избран и регистриран нов ръководен орган в разширен състав от 10 души, представители на различни творчески области.
Председател на УС е отново учредителят на Фондацията г-н Страшимир Бърдаров. За изпълнителен директор е преизбрана г-жа Диана Антонова. Наред с досегашните членове на управляващия орган на “Бистра и Галина” г-жа Йорданка Ненова - председател на УС на УАГО “СЕЙДЖ”;
г-жа Любов Драганова - директор на Дирекция “Евроинтеграция и двустранно сътрудничество” на МОН; Нотариус Петя Трендафилова. По програмите на Фондацията до 2005г. включително ще работят още 5 души, а именно:
Г-жа Здравка Бърдарова е родена в гр. Русе.
Завършва Педагогическо училище за начални учители.
Работи като педагог в селата Красен и Сваленик.
От 1963год. до 1967г. е началник склад в Месокомбинат Русе и завеждащ местната радиоуредба.
В продължение на 27 години отговаря за административната дейност на Психиатричен диспансер - Русе.
От построяването през 1998г. е управител на хотел “Бистра и Галина”.
Хоби – шиене на гоблени, пътешествия.


Г-жа Ива Чавдарова - музиковед, главен експерт в отдел “Култура” към Община Русе, директор на ММФ “Мартенски музикални дни”.
Завършва висше образование в ДМА “П. Владигеров” – София, специалност “Музикознание”.
Специализира по въпросите на управлението и финансирането на културата в Австрия, Германия, Холандия, Хърватско, Унгария и България.
Член на Клуб “Отворено общество” – Русе, член на УС на Международното дружество “Елиас Канети”, член на УС на Сдружение “Мартенски музикални дни”, член на Сдружение“ Проф. Васил Арнаудов”.
Автор е на публикации по въпросите на културата и музикалното изкуство в специализирани издания; автор на документални телевизионни филми за Българска Национална Телевизия.
Носител на наградата “Русе” за изкуство и култура за 1999 г.
Носител на Почетна грамота на Министерството на културата за заслуги към развитието на българската култура /1999/.
Д-р Христо Босев е роден в гр. Полски Тръмбеш.
Завършил медицинско образование в София.
Започва кариерата си в с. Друмево, Шуменско, като завеждащ ОЗС. От 1980г. е заместник главен лекар по лечебната част на ПОБ - Русе. 1991 - 1992г. работи в Районна болница на гр. Налут, Либия.
Специализира в София, В. Търново и Варна - избрани глави от вътрешната медицина, системен курс по кардиоревматология, интензивни грижи в кардиологията, помпена функция на сърцето, кардиопулмонална ресусцитация.
Член на дружеството на писателите в гр. Русе. Издадени книги - “Кръгове”, “С английски език в медицинската практика”, “Гвоздей в небето”, ”Моята България”, “Вместо молитва”, “Пустинен шепот”, “Болежки”, “Калейдоскоп” и “Мащерка и татул”.
Автор на рационализаторски разработки, утвърдени в ИНРА.
Хоби - рисуване, туризъм, родословно дърво.
Семеен с две деца.


Г-н Пламен Минчев e роден в гр. Русе.
Завършва средно образование в ТДВА “Ангел Главчев” – специалност “дърворезба”. Още като ученик има 3 самостоятелни изложби – скулптура, а с дърворезби участва в национални изложби.
През 1989г. получава магистърска степен – специалност “Българска филология” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново.
От 1989 до 1992г. работи като учител в Английска гимназия “Гео Милев”, а от 1994 до 1997г. е зам. директор в същото училище.
През 1991г. създава фирма “Грифон М” за производство на авторски и стилови мебели. С екипът, който обучава и внимателно подбира, създава дърворезбена “Врата на познанието” със сцени от българската митология. През 2000г. създава иконостас за българската православна църква в гр. Будапеща, Унгария. За изминалите години разработва над 100 авторски интериора за частни домове, хотели, ресторанти, офиси.
През 1998г. издава сборник с разкази “Приказки за отлъчени”, спечелил първо място в конкурс на издателство “Хр. Г. Данов”-Пловдив. Член на СБП – Русе от 1998г.
Женен с две дъщери.


Юлка Йорданова е родена в гр. Златоград.
Завършва ВТУ “Ангел Кънчев” - Русе, “Технология на машиностроенето” и ВТУ “Кирил и Методий” - В. Търново, “Педагогическа правоспособност по инженерни науки”.
Работи 5 години като инженер в Научен институт по селскостопанско машиностроене. От 1995 г. е назначена в ЕТ “Саша Импекс” като административен организатор.
Хоби - литературни занимания.


Координатор на Фондацията - Велина Цекова.
Експерти - Катя Петрова - социална политика, Митко Кунчев - точни науки, Теодор Тодоров - медии.