РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА
ПО ПРОГРАМИТЕ НА ФОНДАЦИЯ "БИСТРА И ГАЛИНА"
ПРЕЗ 2002 г.

Обща дарена сума - 31 821 лв.

Програма "Талантливите деца на Русе" - обща дарена сума 7 761 лв.

Изкуство

Музика

Естествени Науки

Литература

Младежки и граждански инициативи

Шахмат

Програма "Семейството на добрите хора" - обща дарена сума 2 734 лв.

Програма "Партньорство" - обща дарена сума 6 232 лв.

"Отворена програма" - обща дарена сума 15 094 лв.