РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА
ПО ПРОГРАМИТЕ НА ФОНДАЦИЯ "БИСТРА И ГАЛИНА"
ПРЕЗ 2001г.

Обща дарена сума - 210 756 лв.

Програма "Талантливите деца на Русе" - обща дарена сума 10 932 лв.

Музика

Естествени Науки

Литература и Изкуство

Шахмат

Програма "Семейството на добрите хора" - обща дарена сума 10 229 лв.

Програма "Партньорство" - обща дарена сума 96 180 лв.

"Отворена програма" - обща дарена сума 14 415 лв.