ДРУГИТЕ ЗА НАС

В книгата “Партньори за местно развитие - Успешни практики в България” издание на Фондация за реформа в местното самоуправление и Фондация “Старт за ефективни граждански инициативи” - 2001г., се прави преглед на някои успешни партньорства между граждани и местна власт в България, осъществени за решаване на местни проблеми. Подчертава се необходимостта от събиране и споделяне на натрупания досега опит, което би помогнало с идеи, методи и практически решения на всички заинтересовани страни. Описаните в книгата практики са осъществени в селища от цялата страна. Целта е по-скоро да бъдат включени различни гледни точки за взаимодействието между граждани и местна власт и да се очертаят възможности за развитието на подобно сътрудничество в България. В “Практики” - Русе е включена фондация “Бистра и Галина” с две свои инициативи: “Бъдеще за децата” - паралелка за професионално обучение на деца с церебрална парализа и лека олигофрения и “Семейство-то на добрите хора” - Общинска детска градина за деца-инвалиди.
На 03.05.2001г. при официална церемония в ресторант “Денюб плаза” - Русе бяха връчени награди-те на “Дарик радио” за икономика - 2001г. Сред отличените попаднаха най-водещите фирми, като организаторите на цере-монията поставиха на челно място призовете със социална ангажираност. Фондация “Бистра и Галина” получи грамота за инвестиция с най-значим социален ефект.
ПРЕСАТА: